Германия - Машинен инженер /мехатроник/ - инженеринг на АТЛ

Германия - Машинен инженер /мехатроник/ - инженеринг на АТЛ
Тип заетост: Пълно работно време
Предлагане / Търсене: Предлагане
Vl
Град: Пловдив
Последно посетени: 18.05.2020
Автор\на обявите: 213

Публикувани: 03.12.2015

Описание:

Машинен инженер /мехатроник/ с опит в изграждане и сервизиране на поточни и АТЛ, опит в автоматизация и управление на дискретно или непрекъснато производство. Участие при реализация на немски национални и международни инженерингови проекти. Отлични възможности за професионално и кариерно развитие.

Стартова заплата от 2500 евро бруто, нарастваща в зависимост от реална професионална квалификация, езикови познания и личен принос.

Задгранични командировки, извънреден труд - срещу допълнително заплащане.

Постоянен договор към голяма немска фирма, пълен социален пакет.

Изисквания - немски В1 и английски В1, други езици са предимство. Наличие на разнообразен професионален опит, допълнителни квалификации, интердисциплинарни знания и умения са предимство.

Ако имате интерес, моля изпратете на посочените мейли CV - европейски стандарт на немски с паспортен тип снимка.

Моля посочете какви допълнителни квалификации имате и опишете детайлно професоналния си опит, посочвайки месторабота и конкретните задължения за съответната позиция.

Моля посочете езиците, които ползвате, с уточняване на ниво на владеене по GER

За информация 00491735687657

[email protected], [email protected]

Какво трябва да съдържа едно CV за Германия:

CV-то в Германия не бива да има времеви „дупки”.

Лична информация: Снимка, тип

паспортна; трите Ви имена; рождена дата; нациналност; информация относно семейното Ви положение, наличието на деца; скайп; информация за момента, в който можете да започнете работа.

Езикови познания: всички езици, които говорите и съответно

нивото на владеене;

Образование: образователно ниво, продължителност на обучение, специалност, учебно заведение, град; преквалификации и допълнителни квалификации.

Моля не забравяйте, че за работа в Германия дипломата Ви трябва да бъде преведена на немски и легализирана!

Професионален опит: години, заемана позиция, име на фирмата, град, подробно описание на извършваните дейности, тип длъжностна характеристика.

Разбира се - няма никакви такси, комисионни и др.подобни за кандидатите!

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД